top of page
syo-shi-tsu-ten.jpg

ten-sho-shi-tsu(dot, vanishing)  panel,acrylic,clay 290×400mm 2022

syo-shi-tsu-ten_detail.jpg

detail

syo-shi-tsu-ten_left.jpg
bottom of page